Deltagelse i undervisningen

Undervisningspligten

I følge folkeskoleloven er ethvert barn, der bor i Danmark omfattet af undervisningspligten. Undervisningspligten medfører pligt til at deltage i undervisningen.

Det betyder, at alle elever skal deltage i alle fag i deres skema, ligeledes skal alle elever deltage i de emnedage, ture, lejerskoler m.m. som skolen afholder og som er en del at undervisningsforpligtelsen.

Det er altid forældrenes ansvar, at undervisningspligten overholdes for deres barn.

Herunder er der nogle regler for deltagelse i nogle specifikke fag, samt for fritagelse fra undervisningen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Deltagelse i undervisningen i idræt og svømning

Som alle andre fag er deltagelse i fagene idræt og svømning obligatorisk. Deltagelse i idræt og svømning kræver at eleven klæder om til undervisningen, samt at eleven efterfølgende bader.

 

Idræt - Elever, der af forskellige årsager, har udfordringer med at klæde om eller bade med andre, kan bade i undertøj. Efterfølgende skiftes der til medbragt tørt undertøj på toilettet. 

 

Svømning - I forbindelse med svømning gælder svømmehallens regler!

Deltagelse i undervisningen i hjemkundskab

Alle deltager aktivt i faget hjemkundskab. Elever der af særlige grunde ikke må røre ved kød eller andre madvarer benytter gummihandsker.

Hvis en elev ikke må eller kan spise bestemte madvarer pga. af religion, allergi eller andet, deltager eleven alligevel i undervisning, men lader være med at spise af den pågældende madvare.

Er der enkelte madvarer, som en elev ikke kan lide, vil eleven altid blive opfordret til at smage lidt på maden, men er ikke tvungen til at spise det han/hun ikke kan lide.  

Deltagelse i undervisningen i kristendomskundskab

Kristendomskundskab er et obligatorisk fag i folkeskolen, samt et eksamensfag.

Men det er muligt, jf. Folkeskoleloven § 6 stk. 2. at blive fritaget for undervisningen i kristendomskundskab. Fritagelsen kan kun ske med skolelederens tilladelse og begæringen om fritagelse skal indgives i starten af skoleåret.

 

Regler for fritagelse fra undervisningen

Læring for eleverne er et vigtigt arbejde, derfor er det vigtigt at de ikke er fraværende mere end højst nødvendigt.

Derfor henstiller skolen generelt til at ferier m.m. holdes i de 12 uger om året hvor eleverne ikke har skolegang. Ligeledes henstiller vi til at lægebesøg m.v., hvis muligt, lægges uden for undervisningstiden.

Men hvis en elev skal på ferie eller have fri på enkelte tidspunkter eller dage, i skoletiden gælder følgende:

Fritagelse af højest 2 dages varighed skal godkendes af elevens kontaktlærer. Ansøgning kan bl.a. ske via besked på Intra.

Fritagelse af mere en end 2 dages varighed skal godkendes af skoleledelsen. Dette sker ved at en af forældrene møder op på kontoret og beder om fri for sit barn hos skolens ledelse.

Fravær

Der er tre former fra fravær:

Ved et betydeligt fravær fra undervisningen generelt eller fra bestemte fag, emner m.m. vil dette i første omgang blive påpeget over for forældrene. Der vil blive grebet hurtigere ind overfor ulovligt fravær. Sker der ikke en bedring i barnets tilstedeværelse vil der til sidst blive sendt en underretning til Guldborgsund kommunes skoleforvaltning.