Kerneopgave

Skolens kerneopgave er at skabe optimale betingelser for læring for hvert enkelt barn, for derigennem at opfylde folkeskolens formål. Kerneopgaven er fælles for hele skolen, både undervisningsdelen og fritidsdelen (SFO). Undervisningen skaber betingelserne for læring inden for de rammer, som bl.a. målene for fagene udstikker. Fritidsdelen skaber betingelserne for læring i et mere åbent tilbud.