Normer

Lindeskovskolens normer angiver de forventninger skolen har til elever, forældre og medarbejder.

På Lindeskovskolen er vores fælles opgave børnenes læring

På Lindeskovskolen er vi alle ansvarlige for, at vi alle trives og har det trygt.

På Lindeskovskolen har vi et fælles ansvar for skolens bygninger, udearealer, udstyr og materialer.