Mangfoldighed af sprog

Mangfoldigheden på Lindeskovskolen opleves ved at skolen har mange elever med andre sprog end dansk. Derfor er Lindeskovskolen en interkulturel skole med sprog i centrum.

Interkulturel - De mange traditioner og kulturer i hverdagen ser vi som en fordel, for når elever med forskellige kulturer mødes, skabes der en ny kultur. Den ny kultur er en dansk kultur, der er blandet op med de mange forskellige kulturer som eleverne har med hjemmefra. Det er en kultur der kræver tolerance for forskellighed. Den kultur mener vi at det er en fordel at vokse op i, for eleverne kommer til at leve deres liv i en mere og mere multikulturel verden.

Sprog - Udover at dansk er vores fælles sprog og at vi har mange modersmål på skolen, satser vi også på fremmedsprog og derfor underviser vi i engelsk fra 1. klasse og tysk fra 6. klasse, og vi har stor fokus på dansk som andetsprog.

De mange sprog i hverdagen er en fordel for eleverne, da det styrker deres bevidsthed om at der findes og tales flere sprog i verden. Samtidig kan tosprogede elever via deres eventuelle fælles modersmål hjælpe hinanden ind i det danske sprogs kringelkroge både i undervisningen og i fritiden.
På Lindeskovskolen har vi læsevejleder og dansk som andetsprogs vejleder, der er med til at styrke hver elevs sproglige læring.