Lokale fritidstilbud

Der er et stort fritidstilbud for alle aldersgrupper om eftermiddagen, aftenen og i weekenderne med musik, billedkunst, sport m.m. Det er sportsklubber, foreninger, aftensskoler og andre der benytter skolens lokaler til at dyrke deres fritidsinteresser.