Udviklingscenteret

Udviklingscenteret er for børn der har udfordringer i deres læring. Børnene kommer fra naboskoler, opholdssteder og fra Lindeskovskolen. Alle børn i udviklingscenteret har brug for individuel specialundervisning. Derfor er de medarbejder der arbejder i udviklingscenteret specialuddannet til netop den opgave.
Det overordnede formål med udviklingscenteret er, som med vores almene undervisning, mest mulig inklusion. I udviklingscenteret betyder inklusion at eleverne til stadighed søges inkluderet i den almene undervisning og fritidsordning når dette er muligt. Derfor er udviklingscenteret også placeret i den almene skoles afdelinger både rent fysisk og organisatorisk dvs. at børnene i vides mulige omfang deltager i afdelingens fælles arrangementer m.m.