Regler for orden og samvær

Skolens regler for orden og samvær er lavet for at skabe de bedst mulige forhold for alle børn og ansatte på skolen, så både børn og voksne får en god og tryg arbejdsplads. Samtidig skal regler bidrage til at styrke læring og trivsel i skolens mangfoldige fællesskab.

Regler for orden og samvær:

  1. Enhver form for mobning, psykisk eller fysisk vold overfor kammerater eller medarbejdere tolereres ikke
  2. Skolens bygninger, udearealer, inventar og undervisningsmidler skal behandles med omtanke, så unødvendigt slid og hærværk undgås*
  3. Alle skal møde rettidigt - der er tilsyn med eleverne på skolen fra kl. 7:50. For elever der går i SFO er der tilsyn fra kl. 6:30.
  4. Efter undervisningens ophør skal eleverne forlade skolens bygninger umiddelbart efter skoletid, medmindre andet er aftalt med skolen.
  5. Eleverne må ikke forlade skolens område i skoletiden, med mindre det foregår som en del af undervisningen/SFO aktiviteter. Dog må eleverne på 7., 8. og 9. klassetrin, med forældrenes tilladelse, forlade skolens område i formiddags- og middagspausen.
  6. Det er til enhver tid medarbejderne, der bestemmer hvornår elevernes egen legetøj, mobiltelefoner og tablets m.m. må anvendes i skoletiden.

Reglerne for orden og samvær kan blive suppleret af særlige regler i afdelinger og i klasserne. Disse aftales af personalet, evt. i samarbejde med eleverne.

Regelhierarki

Ordensreglerne på Lindeskovskolen følger dette regelhierarki:

Det betyder f.eks. at der ikke kan laves afdelingsregler der er i modstrid med Reglerne for orden og samvær.

 

* Hvis en elev beviselig er skyld i at noget går i stykker eller bliver ødelagt, skal forældrene erstatte det ødelagte. Erstatningen vil omfatte udgifter til evt. reparation, løn til håndværker, pris for nyanskaffelse m.m. Hvis flere elever ødelægger noget i fællesskab vil udgiften blive delt forholdsvis.