Værdier

Læring og trivsel i et mangfoldigt fællesskab

  • Læring er når børnene udfordres og tilegner sig viden og redskaber, så de kan mestre deres liv både fagligt og personligt. På Lindeskovskolen opnås læringen i rammer, der skabes af gode relationer, en klar organisering og stor faglighed.
     
  • Trivsel giver lysten til at lære samtidig med at oplevelsen ved at lærer øger trivslen. Trivsel gør, at man tør vise følelser, tør møde hverdagen i skolen og tør indgå i socialt samspil med børn og voksne. På Lindeskovskolen skabes trivsel gennem gode relationer og ved at give børnene medansvar og medbestemmelse. Trivslen opnås endvidere ved at vi har forventninger til barnet, så det derigennem oplever udvikling både fagligt og socialt.
     
  • Det mangfoldige fællesskab giver børnene nysgerrighed og tolerance overfor menneskers forskellighed. Det mangfoldige fællesskab opbygger deres forståelse og respekt for forskellige kulturer og giver dem en god ballast til at leve i vores globaliserede verden. Det mangfoldige fællesskab på Lindeskovskolen opstår, når vi er forskellige sammen, og når der er plads til forskelligheden og når forskelligheden benyttes som ressource i læringen.